Branżowa Szkoła II Stopnia – klasa wielozawodowa  skierowana jest do absolwentów Branżowych Szkół I Stopnia,

Branżowa Szkoła II Stopnia  umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia w klasie wielozawodowej  odbywa się w wszystkich zawodach, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia.

W klasie wielozawodowej  odbywać się będą zajęcia z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, zaś zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane będą w kształceniu kursowym odrębnie dla każdego zawodu.

Zajęcia lekcyjne z przedmiotów ogólnokształcących  będą odbywać się  w systemie zaocznym – w formie zjazdów  co dwa tygodnie (piątek, sobota)

Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywać się będą w systemie kursowym odrębnie  dla  każdego zawodu.

Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwenci branżowej szkoły II stopnia będą mogli przystąpić do  egzaminu maturalnego.– z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego).

Uczeń po branżowej szkole II stopnia dodatkowo w miejsce obowiązkowego przedmiotu dodatkowego (z zakresu kształcenia ogólnego) przystąpi także do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Uzyska tym samym, oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.