received 425728089332444


 

Rezultaty stazu zagranicznego

Erasmus_Szwecja_2022

Grupa I - Technik usług fryzjerskich i Technik budownictwa

 

Grupa II - Technik fotografii i multimediów, Technikz żywienia i usług gastronomicznych

 

Część kulturowa stażu zagranicznego

 


received 425728089332444O naszym partnerze w projekcie - EU MobilitySverige!!

EU MobilitySverige jest organizacją działającą w kilku krajach Europy (Polska, Szwecja, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy) to młoda organizacja działająca
w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Została stworzona przez zespół z dużym doświadczeniem
w zarządzaniu projektami unijnymi Erasmus+. Jej praca początkowo polegała na współpracy ze szkołami w zakresie aplikowania o środki unijne, a następnie ich realizacja w Irlandii
i Szwecji (organizacja praktyk zawodowych, realizacja programu kulturowego, ewaluacja
i upowszechnianie rezultatów).

Cele działalności:

 • Głównym celem działalności EU MobilitySverige jest organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów, studentów i nauczycieli z całej Europy, czego efektem jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, poznawanie metod w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, podniesienie perspektyw zawodowych uczestników, podniesienie poziomu języka angielskiego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów lub dalszą edukację.
 • Promocja europejskich programów mobilności, m.in. Erasmus + wśród instytucji miejscowych, zarówno prywatnych jak i publicznych (państwowych, samorządowych oraz szkół) poprzez zachęcanie ich do udziału w projektach oraz proponowanych przedsięwzięciach.
 • Zacieśnienie współpracy z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi i ich promocja poprzez odpowiednie upowszechnianie rezultatów projektów.
 • Promocja wielokulturowości poprzez współpracę ze szkołami oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi z różnych krajów Europy i nie tylko.
 • Czynny udział w integracji społecznej w zakresie międzykulturowości, jak i szeroko pojętych niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, problemów w nauczaniu, imigracji.

Z uwagi na różniący się od polskiego system przygotowania zawodowego EU MobilitySverige zapewnia uczestnikom projektu praktyki na wysokim poziomie, które przyczyniają się do podniesienia kompetencji zawodowych i językowych uczniów. EU MobilitySverige realizuje projekty dla branż obejmujących m.in. informatykę, mechanikę pojazdową, mechatronikę, elektrykę, mechanikę, elektronikę, ekonomię, hotelarstwo, turystykę, gastronomię, logistyka, telekomunikację, fryzjerstwo, energetykę odnawialną, ochronę środowiska, leśnictwo, rolnictwo, budownictwo, weterynaria, reklamę i marketing, grafikę, architekturę krajobrazu i wile innych.

Organizacja stale podnosi jakość stosowanych usług, ewaluuje swoje działania, wprowadza innowacje i rozwija swoją działalność współpracując ze szkołami UE, a także goszcząc uczniów z krajów europejskich w Polsce.


received 425728089332444

 

 

 

UWAGA!

Rozpoczęły się kursy szkoleniowe dla uczestników projektu Erasmus+ Staże zawodowe w Irlandii – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku”!!

Uczniowie, biorący udział w projekcie rozpoczęli zajęcia szkoleniowe. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w trzech kursach:

 • „Język angielski w praktyce zawodowej” w wymiarze 30 godzin dla każdej
  z grup zawodowych
 • „Kontekst kulturowy praktyki zawodowej” w wymiarze 20 godzin dla każdej z grup wyjazdowych
 • „Jak poruszać się po europejskim rynku pracy?” w wymiarze 20 godzin dla każdej z grup wyjazdowych

Dzięki takiemu przygotowaniu uczestnicy zwiększą gotowość do odbycia wyjazdu w różnych wymiarach. W trakcie kursu językowego poznają słownictwo branżowe ułatwiające porozumiewanie się za granicą. Zajęcia kulturowe programu poświęcone Szwecji, jej kulturze, historii i społeczeństwu, służą zarówno zebraniu informacji przydatnych w podróży, jak i – przede wszystkim – zwiększeniu wiedzy na temat kraju przyjmującego. Przygotowanie ekonomiczne natomiast ma na celu uzyskanie umiejętności „poruszania się”  po europejskim rynku pracy oraz przygotowanie młodzieży do odnalezienia się na współczesnym świecie w roli pracownika.

Cały projekt , w ramach którego odbywają się zajęcia jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zajęcia przygotowawcze będą trwały od stycznia do marca. 

 


received 425728089332444

 

Ogłoszenie Komisji Rekrutacyjnej!

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie Staże zawodowe w Irlandii – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku”. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 • Klasa 3TZ (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik fotografii i multimediów)

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w „Staże zawodowe w Irlandii - wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku”. Projekt  współfinansowany
 w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Technik fotografii i multimediów

Imię  i nazwisko

Liczba punktów

Zakwalifikował się TAK/NIE

Uwagi

Rafał Szuba

63

Tak

Wystawa fotograficzna „Zainspirowani”; Konkurs fotograficzny „Pod urokiem chwili” – 2 miejsce

Julia Drąg

48

Tak

Wystawa fotograficzna „Zainspirowani”

Bobyk Patryk

48

Tak

Wystawa fotograficzna „Zainspirowani”

Oleniacz Karina

48

Tak

Konkurs fotograficzny „Pod urokiem chwili” – 1 miejsce

Dżoń Patryk

43

Tak

Wystawa fotograficzna „Zainspirowani”

Rachwalska Karolina

43

Tak

Wystawa fotograficzna „Zainspirowani”

*Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową będą brali udział w przygotowaniu do stażu, tj. w zajęciach prowadzonych przed wyjazdem na staż.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Imię i nazwisko

Liczba punktów

Zakwalifikował się TAK/NIE

Uwagi

Kalityńska Julia

1

Tak

 

*Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową będą brali udział w przygotowaniu do stażu, tj. w zajęciach prowadzonych przed wyjazdem na staż.

 • Klasa 3TZN (Technik fotografii i multimediów)

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „Staże zawodowe w Irlandii - wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku”. Projekt  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Technik fotografii i multimediów

Imię  i nazwisko

Liczba punktów

Zakwalifikował się TAK/NIE

Uwagi

Królicka Oliwia

32

tak

Wystawa fotograficzna „Zainspirowani”

Duszczyński Jan

18

tak

 

Sypuła Wiktora             

18

tak

„Fotografowanie moją pasją, ODK Puchatek” - wyróżnienie

Janik Andżelika

13

tak

 

Dubiel Emilia

13

tak

 

Klamut Malwina           

12

tak

 

*Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową będą brali udział w przygotowaniu do stażu, tj. w zajęciach prowadzonych przed wyjazdem na staż.

3)Klasa 3TBN (technik budownictwa/technik żywienia i usług gastronomicznych)

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „Staże zawodowe w Irlandii - wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku”. Projekt  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Technik budownictwa

Imię  i nazwisko

Liczba punktów

Zakwalifikował się TAK/NIE

Uwagi

Dąbrowski Jakub  

33

tak

 

Nastyn Łukasz   

28

tak

 

Oliwko Sebastian  

28

tak

 

Kędra Kamil

28

tak

 

Kusz Konrad

13

nie

*Lista rezerwowa

Szulecki Adrian    

11

nie

*Lista rezerwowa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Imię  i nazwisko

Liczba punktów

Zakwalifikował się TAK/NIE

Uwagi

Filipczak Oliwia

27

tak

„Aktywność w obszarze zawodowym”

Stach Dominika     

19

tak

 

Mizera Laura

13

tak

 

3)Klasa 3TB (technik budownictwa)

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w „Staże zawodowe w Irlandii - wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku” . Projekt  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Technik budownictwa

Imię  i nazwisko

Liczba punktów

Zakwalifikował się TAK/NIE

Uwagi

Prokop Paulina     

33

tak

 

Odrowąż Karol

21

nie

*Lista rezerwowa

Caban Hubert

13

nie

*Lista rezerwowa

 • Klasa 3TF (technik usług fryzjerskich)

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w „Staże zawodowe w Irlandii - wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku”. Projekt  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Technik usług fryzjerskich

Imię i nazwisko

Liczba punktów

Zakwalifikował się TAK/NIE

Uwagi

Wielgosz Judyta   

24

tak

 

Indyk Joanna

23

tak

 

Kędzior Aleksandra   

23

tak

 

Poznańska Maria 

23

tak

 

Chowańska Marta

23

tak

 

Kot Wiktoria 

23

tak

 

Koczera Kinga

18

tak

 

Szczudlik Vanessa

18

tak

 

Pihut Julia

13

nie

*lista rezerwowa

*Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową będą brali udział w przygotowaniu do stażu, tj. w zajęciach prowadzonych przed wyjazdem na staż.

5) Klasa 3TFN (technik usług fryzjerskich)

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „Staże zawodowe w Irlandii - wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku” . Projekt  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Technik usług fryzjerskich

Imię i nazwisko

Liczba punktów

Zakwalifikował się TAK/NIE

Uwagi

Moskal Magdalena

29

tak

 

Koczeń Justyna

23

tak

 

Kumorek Paulina

20

tak

 

Kopiec Kaja

12

nie

*lista rezerwowa

*Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową będą brali udział w przygotowaniu do stażu, tj. w zajęciach prowadzonych przed wyjazdem na staż.


received 425728089332444

UWAGA !  To już kolejny rok…!

Staże zawodowe w Szwecji !

Nowy projekt w ramach programu ERASMUS +  w naszej szkole!

Nauka w zespole Szkół Nr 5 w Sanoku to nie tylko wyposażanie w wiedzę i umiejętności merytoryczne, ale także rozwijanie pasji, zainteresowań i kompetencji, które w przyszłości mają pomóc odnaleźć się młodzieży na rynku pracy i przygotować do roli pracownika.

W naszej szkole ruszył nowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.  Weźmie w nim udział  32 uczniów klas trzecich technikum. Projekt realizowany jest we  współpracy z firmą  EU Mobility Sverige Internships – Training.

Głównym celem projektu jest efektywny rozwój zawodowy poprzez ciągłe doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji młodzieży. Staż organizowany w ramach projektu umożliwi naszym uczniom doskonalenie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych, zdobycie oraz poszerzenie doświadczeń zawodowych. Nie możemy zapomnieć  także o aspekcie kulturowym wyjazdu, uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać Szwecję, podczas organizowanych tam wycieczek kulturoznawczych. 

Staże odbędą się  w dwóch terminach: grupa w zawodach - technik budownictwa i technik usług fryzjerskich  wyjedzie 14.03  - 25.03.2022, natomiast młodzież  w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych i technik fotografii i multimediów w terminie: 28.03.2022 - 08.04. 2022 r.. Okres stażu zostanie wliczony do praktyki zawodowej.

Przed wyjazdem Uczniowie wezmą udział w zajęciach szkoleniowych. 

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie stażu!

By wziąć udział w projekcie należy do końca grudnia 2021 r. złożyć wypełniony formularz ( w załączeniu) – odpowiednio dla uczniów  pełnoletnich LUB  niepełnoletnich .

 

Następnie odbędzie się proces rekrutacji zgodnie z regulaminem, który jest w załączniku ( proszę obowiązkowo się z nim zapoznać) . Lista osób przyjętych do projektu zostanie ogłoszona po zakończeniu rekrutacji. Liczba miejsc ograniczona!

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do p. Sylwii Lorenc.

Formularz zgłoszeniowy niepełnoletni

Formularz zgłoszeniowy pełnoletni

Regulamin rekrutacji

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.