Projekt Europejski wymiar kształcenia zawodowego z kosmetologii i fryzjerstwa - Kliknij

unia

 

Ogłoszenie o naborze do projektu

Europejski wymiar kształcenia zawodowego z kosmetologii i fryzjerstwa

numer 2012-1-PL1-LEO01-27196

realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci  w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach działania 3.4.2 POKL w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku w okresie od 10 grudnia 2012 r. do 10 maja 2013 r.

 Beneficjent projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego z kosmetologii

i fryzjerstwa ogłasza nabór do w/w projektu.

Do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie klasy III i IV Zespołu Szkół nr 5 im. I. Łukasiewicza w Sanoku, którzy uczęszczają do technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich .

Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół nr 5 im. i. Łukasiewicza w Sanoku w formie zapisanej w projekcie.

Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: koordynator projektu jako przewodniczący, opiekunowie merytoryczni oraz pedagog szkolny.

 Procedura rekrutacji i jej etapy

Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy i przekazuje go komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej – do dnia 14 grudnia 2012 r.

Komisja rekrutacyjna przeprowadza analizę ocen uzyskanych przez kandydata oraz ogłasza listę osób zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji do dnia 17 grudnia 2012 roku.

Do udziału w projekcie kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym 2011/2012 średnią ocen z przedmiotów zawodowych fryzjerskich – technologia fryzjerska, stylizacja, pracownia fryzjerska powyżej 3,8.

Wszyscy kandydaci, którzy uzyskali ww. średnią biorą udział w wewnątrzszkolnym konkursie fryzjerskim w dniu 19 grudnia 2012 r.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I. praktyczny- skala punktów od 1- 35 - czas wykonania 120 min.

II. teoretyczny- skala punktów od 1 – 15 - czas 15 min.

- Uczestnik przystępuje do startu z wykonaną na modelce koloryzacją,

- Modelka wchodzi z mokrymi włosami,

- Dozwolone są różne narzędzia oraz preparaty do układania fryzury,

- Ozdoby do włosów są dozwolone w 30%,

- Makijaż i akcesoria muszą mieć charakter karnawałowy lub awangardowy.

Maksymalna ilość punktów wynosi 50 .

Uczestnicy, którzy zdobędą 75% maksymalnej liczby punktów zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie Europejski wymiar kształcenia zawodowego z kosmetologii i fryzjerstwa w zaprzyjaźnionej szkole w Preszovie na Słowacji. Na liście rezerwowej znajdą się uczestnicy, którzy otrzymali 65% maksymalnej liczby punktów.

Za udział w konkursach przedmiotowych z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2011/2012 kandydat może otrzymać dodatkowo 3 punkty doliczane do punktów uzyskanych w konkursie wewnątrzszkolnym.

W wypadku uzyskania jednakowej liczby punktów preferowani są uczniowie w trudnej sytuacji materialnej.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej - 20 grudnia 2012r.

 

Koordynator projektu

Katarzyna Michalak

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.