Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy załatwiamy w sekretariacie w godzinach pracy:

7:00 – 15:00