Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku

Schemat organizacyjny

Organizacja szkoły.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe jednostki rok 2022

Dyrektor

Stanowiska kierownicze

Majątek jednostki

Statut

Statut Zespołu Szkół nr 5

w Sanoku
im. Ignacego Łukasiewicza

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Godziny pracy Szkoły